24 czerwca 2018 Rejestruj   Zaloguj  
 
Start
Użytkownicy
Członkostwo Członkostwo:
Ostatni nowy użytkownik Ostatni: angelikag1
Nowi dzisiaj Nowi dzisiaj: 0
Nowi wczoraj Nowi wczoraj: 0
Numer użtkownika Ogółem: 76

Osoby Online Osoby Online:
Goście Goście: 15
Członkowie Członkowie: 0
Wszyscy Wszyscy: 15

Online teraz Online teraz:
Linki
Projekt "Kuźnia przyszłości"

Projekt "Kuźnia przyszłości jest realizowany w gminie Książ Wielki w trzech nowych punktach przedszkolnych, działających przy szkołach podstawowych w Antolce, Rzędowicach i Książu Małym oraz w istniejącym przedszkolu samorządowym w Książu Wielkim.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas trwania projektu: od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2011.
Celem projektu jest podniesienie ogólnego poziomu wykształcenia mieszkańców gminy poprzez stworzenie warunków powszechnego dostępu do edukacji już od najwcześniejszych etapów wychowania i kształcenia, tj. etapu edukacji przedszkolnej. Główne cele projektu to:

  1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w gminie Książ Wielki
  2. Wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Cele te będą realizowane poprzez:

  • objęcie wszystkich dzieci gminy od 3 do 5 lat edukacją przedszkolną, tworząc 3 nowe punkty przedszkolne, wydłużając godziny pracy istniejącego już przedszkola oraz uruchamiając dodatkowy nabór.
  • zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i zapewnienie rozwoju osobowości dzieci.
  • rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci tworząc bogatą ofertę zajęć edukacyjnych: j. angielskiego, rytmiki, wycieczek edukacyjnych, wyjazdów na basen.
  • zapewnienie pomocy specjalistycznej dzieciom z zaburzeniami, deficytami i wadami rozwojowymi poprzez zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną
  • zapewnienie pomocy i opieki dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym i społecznym.
  • uświadomienie rodzicom konieczności objęcia dzieci edukacją przedszkolną od najmłodszych lat.

Copyright 2007 by Przedszkola    Zasady użytkowania   Zasady zachowania prywatności